Skjærhalden   Marieholm i solnedgang
  Vekkopp 1974   Vekkopp/Skjærhalden rorbuer 2004


 

Storesand   Ekeli

 
Urdal   Reinertsen på Skjærhalden
Bølingshavn 2005   Seiling i Bølingshavn 2006

 
  Skjærhalden båthavn   Hvaler Prestegård

 
window cleaning sydney
window cleaning sydney Counter