Hvalerporten er en internettportal for alle som har  bilder og lokalhistorisk stoff om Hvaler og som ønsker å dele dette med andre. Alt er av interesse. Bidrag kan sendes til post@hvalerporten.no.
 
Ideen til navnet ”Hvalerporten”  skriver seg fra Statens Vegvesens nye brokonstruksjon som ble bygget for å rette opp setningsskaden på Puttesundbroen. I manges øyne danner den restaurerte broen en fin inngangsport til Hvaler kommune. Siden ordet ”port” ofte blir brukt på nettsteder på internett, var det naturlig å kalle dette nettstedet ”Hvalerporten”.
Til nå er det lagt ut ca 1100 bilder hovedsakelig fra Kirkeøy tatt i midten av 1970-tallet og fram til i dag. Det er ønskelig å få lagt ut flere gamle og nye bilder fra hele Hvaler.
 
Hvalerporten er et ikke-kommersielt foretakende som er tuftet på ren idealisme og kjærlighet til Hvaler.